Et Info-teria er et service- og spisested på de danske motorveje.

I 1985 udskrev vejdirektoratet en arkitektkonkurrence, der skulle tegnes en bygningstype som var ideel til service-centre for de vejfarende, der skulle kunne serveres lette retter samt udbydes service i form af vejinformation.

Motorvejskioskerne skulle være af midlertidig karakter. Men vi er her endnu, stederne drives idag af en bevillingshaver, som ejer bygningerne på en langtidslejet grund.

Motorvejskioskerne har udviklet sig til en stribe gode service- og spisesteder for dem der færdes på de danske motorveje. De er bygget op efter et fælles princip, og bygningerne er ens omend af forskellig størrelse.

I foråret 2001 blev Foreningen af Info-terier i Danmark stiftet, foreningen har i dag 11 medlemmer og har bl.a. til formål at skabe en fælles markedsføring. De enkelte Info-terier vil dog stadig bevare deres individuelle tilsnit.